ЯК ЕФЕТКИВНО УПРАВЛЯТИ ОСВІТОЮ

Створення системи освіти в ТГ

Децентралізація освіти покликана сприяти підвищенню якості надання освітніх послуг. В 2020 році завершено добровільний етап об’єднання і створено 1438 громад. Для більшості повноваження в сфері освіти є новими. Проте, незалежно від досвіду, оцінка місцевої влади буде проводитися через призму якості освітніх послуг оскільки:

 • біля 60 % мешканців громад дотичні до сфери дошкільної, повної середньої та позашкільної освіти.
 • ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про повну загальну середню освіту» та концепція НУШ передбачають реалізацію принципу «освіта впродовж життя». Як наслідок, влада громади має забезпечити якість та доступність освітніх послуг для кожного її мешканця відповідно до освітніх потреб.

Освіта –  соціально чутлива сфера, одними із перших питань, що виникають у керівників громад, є питання як створити ефективну систему управління освітою? З чого розпочати? Відповіді на них стали основою перших в Україні Методичних рекомендацій щодо створення системи управління освітою територіальних громад (дод. 1) та посібника з ефективного управління освітою «Нова школа у Нових громадах» (дод. 2).

 • Створення органу управління освітою, має бути засноване на аналізі його функцій та характеристик освітньої галузі громади (с.10 дод.1)
 • Забезпечення сервісного обслуговування мережі закладів освіти (дод3)
 • Сприяння у професійному розвитку педагогічних працівників
 • Забезпечення рівного доступу до послуг позашкільної освіти (с.21 дод. 2, дод. 4-6)
 • Організація роботи щодо створення піклувальної (их) ради (рад) та сприяння її (їх) роботі (с.34 дод.7)
 • Органом управління освітою здійснюється реалізація повноважень як на рівні операційного, так і на рівні стратегічного управління (с.34 дод. 2, дод. 8)

Засади, що визначають ефективність системи управління освітою територіальної громади:

  • Створення органу управління освітою, має бути засноване на аналізі його функцій та характеристик освітньої галузі громади (с.10 дод.1)
  • Забезпечення сервісного обслуговування мережі закладів освіти (дод3)
  • Сприяння у професійному розвитку педагогічних працівників
  • Забезпечення рівного доступу до послуг позашкільної освіти (с.21 дод. 2, дод. 4-6)
  • Організація роботи щодо створення піклувальної (их) ради (рад) та сприяння її (їх) роботі (с.34 дод.7)
  • Органом управління освітою здійснюється реалізація повноважень як на рівні операційного, так і на рівні стратегічного управління (с.34 дод. 2, дод. 8).

Створення органу управління освітою: від теоретичних засад до практичних рішень

Формування органу управління освітою – це процес і, як будь-якому процесу, йому характерні зміни. При формуванні органу управління освітою можна виділити чотири базові етапи:

  1. Аналіз і планування
  2. Легалізація
  3. Організація роботи
  4. Моніторинг результатів та удосконалення

Створення органу управління освітою може тривати від 2 до 4 місяців, дорожня карта створення системи управління освітою (дод 9) – дієва допомога в цьому процесі. Варто зауважити, що спроби вибору структури органу управління освітою в залежності від величини громади дуже суб’єктивні, оскільки ніяким чином не враховують кадровий потенціал громади, завдання громади в сфері освіти, мережу закладів освіти та ін важлиів фактори. Сьогодні в Україні створено 184 громади з населенням до 5000, з них в 22 ОТГ  кількість населення до 3000 тисяч. Потенційно кількість дітей в одній громаді може становити від 250 чоловік. Чи доцільно таким громадам створювати орган управління освітою як структурну одиницю, що займається питаннями виключно освіти і, як в багатьох випадках пропонується, укомплектовувати штат відділу за напрямами роботи (дошкілля, повна загальна середня освіта, позашкілля, бухгалтерський облік)?

Саме тому створення органу управління освітою розпочинається з етапу «Аналіз та планування».

Аналізу підлягають: функції ОУО (с.10 дод 1, дод.10); завдання громад в сфері освіти; шкільна мережа; контингент учнів; охоплення дітей послугами з позашкільної освіти; кадрове забезпечення; стан матеріально технічного забезпечення; аналіз нормативно-правової бази. Для цієї роботи необхідно залучити фахівця в сфері освіти та управління. Це може бути як представник громади, так і зовнішній експерт.

В 2016 Слобожанській громаді Дніпропропетровська область було створено ОУО за структурою подібною до структури районного відділу освіти. Проте залишалась проблема фахового забезпечення. За допомогою та консультацією голова громади звернувся до в.о начальника районного відділу освіти, молоді та спорту Шеремета М.О. В результаті перемовин він обґрунтував, що дублювання структури районного відділу освіти було помилковим. Серед основних аргументів на користь необхідності вдосконалення структури відділу освіти Слобожанської громади були наступні:

  • Структура органу управління освітою має враховувати специфіку існуючої освітньої інфраструктури громади.
  • Дублювання структури районного відділу освіти нівелює ідеї децентралізації і не відповідає її завданням.

У випадку надання фінансово-господарської автономії закладам освіти

В цілому можна виділити два типи організаційних структур:

1 – передбачає створення органу управління освітою як окремої структурної одиниці, робота якої зосереджена виключно на сфері освіти (Відділ освіти Балтської міської ради, Одеська область)

2 – передбачає створення органу управління освітою як структурної одиниці, робота якої охоплює декілька сфер: освіту, культуру, молодь, спорт та ін. У цих випадках назва такої структури може узагальнювати всі напрями (н-д Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради, Дніпропетровська область), або містити перелік кожного з них (н-д Відділ освіти, культури, молоді та спорту Полонської міської ради, Хмельницька область; Управління освіти молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Хмельницька область). 

Корисним, на даному етапі є ознайомлення з практикою громад до визначення організаційної структури органу управління освітою (дод 11-13). Таблиця 1 відображає різні підходи до формування структури ОУО, а також базові характеристики сфери освіти громад. Практики громад підтверджують, що структура ОУО може змінюватися в часі, як внаслідок змін законодавства, так і в процесі реалізації стратегічного бачення організації обслуговування, забезпечення роботи закладів освіти.

Таблиця 1 – Вибір структури ОУО та базові характеристики сфери освіти громад

Назва органу управління освітою

Структура, штат відділу станом на 2021 р.

Кількість

Дата створення

Мешканців громади

Учнів

Дошкільнят

ЗПЗСО

ДНЗ

ЗПО

Відділ освіти Приморської міської ради, Запорізька обл.

Начальник відділу

Головний спеціаліст – 1

Провідний спеціаліст – 2

14698

2209

483

12

11

1

2017

Відділ освіти, молоді і спорту Печеніжинської селищної ради, Івано-Франківська обл. 

Начальник відділу

Спеціалісти – 3

17657

1806

1794

9

6

1

2015

Відділ освіти Городоцької міської ради, Хмельницька обл.

Начальник відділу

3 головних спеціалісти

Сектор юридично-кадрової роботи – 2 працівники

Централізована бухгалтерія – 13

Група матеріально-технічного забезпеченя – 4

35321

3437

2349

17

21

2

2018

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Полонської міської ради, Хмельницька обл.

Начальник відділу

Спеціалісти 2

Централізована бухгалтерія

Група з господарського обслуговування

33616

4070

3559

16

20

4

2015

Відділ освіти Балтської міської ради, Одеська обл.

Начальник відділу

Спеціалісти 2

Бухгалтер

34117

3646

1033

17

22

1

2015

Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради,

Дніпропетровська обл.

Начальник відділу

Заступник начальника

Інспектор відділу з фінансових питань

Головний спеціаліст

Спеціаліст з напряму молодіжна політика, фізкультура і спорт

2 бухгалтери

24000

2896

1079

6

7

2

2016

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новоолександрівської сільської ради

Дніпропетровська обл.

Начальник відділу

1 інспектор

3 спеціалісти

11515

904

169

4

2

0

2017

Варто зауважити, якщо до ОУО охоплює інші напрями (культура, молодь, спорт), то в цих сферах також необхідно проаналізувати функції відповідних структур, мережу закладів, кадровий потенціал, тощо.

До 1 вересня 2020 р. в структурі ОУО Полонської міської ради Хмельницької області, Балтської міської ради Одеської області, Городоцької міської ради Хмельницької області був методичний кабінет. Відповідно до вимог законодавства, сьогодні в громадах методичні кабінети ліквідовано та створено Центри професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП). Детальніше із практиками громад можна ознайомитися у розділі «Професійний розвиток педагогічних працівників» (дод. 11-13)

За результатами аналізу, а також з урахуванням бачення, досвіду, в певній частині базуючись на ірраціональній складовій (інтуіції), що притаманна процесу управління, прогнозується структура органу та його штатна чисельність.

На етапі планування також вирішується питання щодо:

  • Надання ОУО статусу юридичної особи
  • Визнання ОУО як розпорядника коштів другого рівня

Для цього необхідно провести аналіз вимог Бюджетного кодексу, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» щодо необхідності створення ОУО освітою як юридичної особи та визнання її розпорядником бюджетних коштів. коштів, проаналізувати переваги та виклики кожного із можливих варіантів.

Таблиця 1 – Переваги та виклики надання ОУО статусу юридичної особи та визнання її розпорядником бюджетних коштів

 

Надання органу управління освітою статусу юридичної особи та визнання її розпорядником бюджетних коштів (другого рівня)

Переваги

Виклики

Можливість моніторингу ефективності використання коштів закладами освіти

Підвищення відповідальності. Наприклад, якщо закладам освіти не надано фінансову автономію, то відповідальність за проведення тендерних процедур, закупівель лягає на ОУО

Можливість надати необхідної допомоги закладам освіти для своєчасного освоєння коштів

Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти

Зростання обсягу робіт

Оперативність прийняття рішень

Остаточне рішення буде залежати від вимог Бюджетного кодексу. Так, згідно п.3 частини 2 ст. 22 головним розпорядником бюджетних коштів можуть бути за бюджетними призначеннями, визначеними іншими рішеннями про місцеві бюджети, – місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад (секретаріат Київської міської ради), структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників.

П 47 ст. 2 розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я та здійснення витрат бюджету.

Як бачимо, з огляду на отримання освітньої субвенції, норми бюджетного законодавства надають можливість органам місцевого самоврядування  прийняти будь-яке з рішень щодо створення ОУО як юридичної особи та надання їй статусу головного розпорядника коштів. Отже, головним розпорядником бюджетних коштів, в частині використання освітньої субвенції може бути як ОУО, так і виконавчий комітет (зазвичай, записується як «Сільська, селищна, міська рада»), який є юридичною особою.

Наступним кроком є розробка положення. Варто звернути увагу на те, що у п.1 ст.25 ЗУ «Про освіту» визначено права та обов’язки засновника закладу освіти, п.2 ст.25 надає право засновнику делегувати свої повноваження. Обсяг повноважень делегованих ОУО визначає засновник. Цей факт повинен бути зафіксований у відповідному (их) рішенні (ях) сесії

Другий етап в процесі створення органу управління освітою – Легалізація. Він передбачає:

  1. Розробка Положення про відділ освіти
  2. Оформлення пропозиції щодо штатної чисельності ОУО
  3. Підготовка проектів рішень
  4. Винесення питання на розгляд виконавчого комітету, лобіювання пропозиції
  5. Винесення питання на розгляд депутатів сільської (селищної, міської) ради.
  6. Прийняття рішення та оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника та працівників ОУО
  7. Проведення конкурсного відбору
  8. Призначення керівника ОУО
  9. Реєстрація ОУО
  10. Укомплектування штату ОУО (оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.

Серед кращих практик громад щодо створення органу управління освітою ми представляємо практики:

Балтської міської громади, Одеська область

Слобожанської селищної громади, Дніпропетровська область

Полонської міської громади, Хмельницька область

Городоцької міської громади, Хмельницька область

Приморської міської громади, Запорізька область

Новоолександрівської сільської громади, Дніпропетровська область

Варто зазначити, що важливим на даному етапі є проведення якісної роз’яснювальної роботи для депутатів щодо структури та чисельності ОУО. Непоодинокі випадки коли депутати прагнуть мінімізувати витрати на утримання відповідних структурних підрозділів, що призводить до надмірного навантаження на працівників ОУО та зниження якості їх роботи, професійного вигорання в стратегічній перспективі.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється згідно ст. 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування» та передбачає проведення конкурсного відбору. Згідно п. 6 ст 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування» проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу (глава 2 ЗУ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців).

На підставі прийнятого рішення уповноважена особа (як правило керівник) проводить реєстрацію ОУО в реєстратора, податкових органах, пенсійному фонді, казначействі. Згідно чинного законодавства:

Третій етап – організація роботи ОУО.

На цьому етапі керівник, на підставі рішення сесії, видає Наказ Про організацію роботи, розробляє та затверджує посадові інструкції. При наявності структурних підрозділів в ОУО, обов’язок розробити посадові інструкції для працівників відповідних структурних підрозділів може бути делеговане їх керівникам. Також на цьому етапі ОУО приймаються в оперативне управління заклади освіти. Порядок та особливості прийняття закладів освіти в оперативне управління залежить від того чи це новостворена громада, чи відбулося її укрупнення, чи рішення про передачу закладів освіти відбулося завчасно чи ні. Окремі особливості процесу передачі закладів освіти в оперативне управління ОУО розглянуто в практиці Городоцької міської громади (дод.11).

В цьому процесі, керівником ОУО проводиться підготовка відповідних проектів рішень та ініціюється розгляд питань щодо зміни назв закладів освтіи та приведення статутних документів відповідно до вимог законодавства.

Виклики (станом на лютий 21 р), на які необхідно звернути увагу і які виникають при зміні назв та статутів закладів освіти наведено в додатку 14. Також, варто зауважити, що зміна назви  закладу освіти відбувається після зміни засновника. Нова назва та статут закладу освіти затверджуються рішенням сесії. Воно є підставою для звернення до реєстратора та внесення змін.

Таким чином реєстрація ОУО, прийняття закладів освіти в оперативне управління створюють основу для реалізації ОУО своїх функцій як на операційному, так і на стратегічному рівнях. В цьому процесі вирішуються питання щодо сервісного обслуговування мережі закладів освіти, сприяння у професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення рівного доступу до послуг позашкільної освіти, організація роботи щодо створення піклувальної (их) ради (рад) та сприяння її (їх) роботі, формування спроможної мережі закладів освіти, стратегічного планування. Все це визначає ефективність системи менеджменту освіти громади. Так, вибір варіанту забезпечення сервісного обслуговування мережі закладів освіти передбачає створення відповідних комунальних установ або створення господарської групи в структурі ОУО. Рішення залежить від багатьох факторів, що підтверджує досвід Глобинської громади, Полтавська область.

Аналіз стану закладів шкільної мережі громади засвідчив необхідність проведення, як поточних так і капітальних ремонтів. Невчасне усунення аварійних ситуацій, поломок становить ризик для здоров’я дітей, або навіть може загрожувати їх життю. Начальник відділу освіти, і директори шкіл повинні мати достатньо часу і зосереджувати увагу на виконанні своїх прямих функцій. Саме тому, в Глобинській територіальній громаді створено господарську групу. Детальніше із практиками громади можна ознайомитися у базі даних кращих практик клікнувши тут

Підхід до сервісного обслуговування закладів освіти може змінюватися.

Надання фінансової автономії всім закладам освіти Балтської територіальної громади стало передумовою зміни структури відділу освіти. як наслідок, в структурі відділу були ліквідовані централізована бухгалтерія та господарська група, натомість створено «Центр з обслуговування освітніх установ та закладів освіти». Особливості реалізації практики доступні в базі даних кращих практик з 17.02.21)

Іншим невід’ємним елементом процесу формування ефективної системи менеджменту освіти є забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти. З цією метою в громадах створюють центри позашкільної освіти (ЦПО). Підходи громад до забезпечення якісних позашкільних освітніх послуг представлено в практиках Гуменецької громади, Хмельницька область, Вербківської громади, Дніпропетровська область, Печеніжинської громади, Івано-Франківська область (дод.4-6) Складовими елементами алгоритму реалізації практик є:

  • Планування. Це передбачає проведення аналізу: аналіз діючої системи надання позашкільних освітніх послуг, аналіз охопленості дітей позашкільними освітніми послугами, аналіз потреб споживачів освітніх послуг, аналіз кадрового потенціалу, аналіз географії громади, матеріально-технічного забезпечення, оцінка потреб споживачів послуг.
  • Вибір моделі надання позашкільних освітніх послуг: модель 1 – створення центрів позашкільної освіти (окремі обєкти н-д ЦДЮТ), модель 2 – створення ЦПО на базі шкіл, комбінована модель (поєднання моделі 1 та 2).
  • Реалізація обраної моделі. Із практиками громад можна ознайомитися у базі даних кращих практик (дод**)
  • Моніторинг та удосконалення. Реалізація даного етапу (елементу) дозволить своєчасно реагувати на зміну потреб, запитів споживачів послуг.

З У «Про освіту» закріплено значні повноваження за піклувальними радами, що робить їх дієвим інструментом в процесі формування ефективної системи управління освітою в громаді. Правильно сформована діяльність піклувальної (их) ради (д) сприятиме підвищенню якості освіти, сприятиме розвитку закладів освіти. Особливості створення та діяльності піклувальних рад розглянуто в методичних рекомендаціях «Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи» (дод15)

Тільки після того, як операційне управління мережею загальноосвітніх навчальних закладів набуло стабільного характеру, можна починати підготовку таких стратегічних завдань, як розробка і реалізація плану оптимізації мережі навчальних закладів, розробка стратегії розвитку освіти. Ці питання представлені у відповідних розділах цього ресурсу і базуються на розробках експертів посібник «Нова школа в нових громадах» та практичний порадник «Стратегія розвитку освіти в громаді», а також кращих практиках управління освітою в громадах.

Формування органу управління освітою – це процес, тому не менш важливим є четвертий етап – Моніторинг результатів та удосконалення.

На цьому етапі проводиться аналіз результатів роботи відділу, визначення досягнень, викликів, напрямів подальшого розвитку, потреби у вдосконаленні організаційної структури ОУО.

Найбільших з мін від моменту створення зазнала структура відділу освіти Балтської громади. Рішення надати фінансову автономію всім закладам освіти сприяли створенню комунального підприємства, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку, а також виведення зі складу відділу освіти групи з господарського обслуговування. Детальніше про практику  громади в дод 12 або клікнувши на посилання*.

Також, згідно вимог ЗУ «Про освіту», в структурі відділу було ліквідовано методичний кабінет

 

Засади, що визначають ефективність системи управління освітою територіальної громади:

  • Створення органу управління освітою, має бути засноване на аналізі його функцій та характеристик освітньої галузі громади (с.10 дод.1)
  • Забезпечення сервісного обслуговування мережі закладів освіти (дод3)
  • Сприяння у професійному розвитку педагогічних працівників
  • Забезпечення рівного доступу до послуг позашкільної освіти (с.21 дод. 2, дод. 4-6)
  • Організація роботи щодо створення піклувальної (их) ради (рад) та сприяння її (їх) роботі (с.34 дод.7)
  • Органом управління освітою здійснюється реалізація повноважень як на рівні операційного, так і на рівні стратегічного управління (с.34 дод. 2, дод. 8).

Створення органу управління освітою: від теоретичних засад до практичних рішень

Формування органу управління освітою – це процес і, як будь-якому процесу, йому характерні зміни. При формуванні органу управління освітою можна виділити чотири базові етапи:

  1. Аналіз і планування
  2. Легалізація
  3. Організація роботи
  4. Моніторинг результатів та удосконалення

Створення органу управління освітою може тривати від 2 до 4 місяців, дорожня карта створення системи управління освітою (дод 9) – дієва допомога в цьому процесі. Варто зауважити, що спроби вибору структури органу управління освітою в залежності від величини громади дуже суб’єктивні, оскільки ніяким чином не враховують кадровий потенціал громади, завдання громади в сфері освіти, мережу закладів освіти та ін важлиів фактори. Сьогодні в Україні створено 184 громади з населенням до 5000, з них в 22 ОТГ  кількість населення до 3000 тисяч. Потенційно кількість дітей в одній громаді може становити від 250 чоловік. Чи доцільно таким громадам створювати орган управління освітою як структурну одиницю, що займається питаннями виключно освіти і, як в багатьох випадках пропонується, укомплектовувати штат відділу за напрямами роботи (дошкілля, повна загальна середня освіта, позашкілля, бухгалтерський облік)?

Саме тому створення органу управління освітою розпочинається з етапу «Аналіз та планування».

Аналізу підлягають: функції ОУО (с.10 дод 1, дод.10); завдання громад в сфері освіти; шкільна мережа; контингент учнів; охоплення дітей послугами з позашкільної освіти; кадрове забезпечення; стан матеріально технічного забезпечення; аналіз нормативно-правової бази. Для цієї роботи необхідно залучити фахівця в сфері освіти та управління. Це може бути як представник громади, так і зовнішній експерт.

В 2016 Слобожанській громаді Дніпропропетровська область було створено ОУО за структурою подібною до структури районного відділу освіти. Проте залишалась проблема фахового забезпечення. За допомогою та консультацією голова громади звернувся до в.о начальника районного відділу освіти, молоді та спорту Шеремета М.О. В результаті перемовин він обґрунтував, що дублювання структури районного відділу освіти було помилковим. Серед основних аргументів на користь необхідності вдосконалення структури відділу освіти Слобожанської громади були наступні:

  • Структура органу управління освітою має враховувати специфіку існуючої освітньої інфраструктури громади.
  • Дублювання структури районного відділу освіти нівелює ідеї децентралізації і не відповідає її завданням.

У випадку надання фінансово-господарської автономії закладам освіти

В цілому можна виділити два типи організаційних структур:

1 – передбачає створення органу управління освітою як окремої структурної одиниці, робота якої зосереджена виключно на сфері освіти (Відділ освіти Балтської міської ради, Одеська область)

2 – передбачає створення органу управління освітою як структурної одиниці, робота якої охоплює декілька сфер: освіту, культуру, молодь, спорт та ін. У цих випадках назва такої структури може узагальнювати всі напрями (н-д Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради, Дніпропетровська область), або містити перелік кожного з них (н-д Відділ освіти, культури, молоді та спорту Полонської міської ради, Хмельницька область; Управління освіти молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Хмельницька область). 

Корисним, на даному етапі є ознайомлення з практикою громад до визначення організаційної структури органу управління освітою (дод 11-13). Таблиця 1 відображає різні підходи до формування структури ОУО, а також базові характеристики сфери освіти громад. Практики громад підтверджують, що структура ОУО може змінюватися в часі, як внаслідок змін законодавства, так і в процесі реалізації стратегічного бачення організації обслуговування, забезпечення роботи закладів освіти.

Таблиця 1 – Вибір структури ОУО та базові характеристики сфери освіти громад

Назва органу управління освітою

Структура, штат відділу станом на 2021 р.

Кількість

Дата створення

Мешканців громади

Учнів

Дошкільнят

ЗПЗСО

ДНЗ

ЗПО

Відділ освіти Приморської міської ради, Запорізька обл.

Начальник відділу

Головний спеціаліст – 1

Провідний спеціаліст – 2

14698

2209

483

12

11

1

2017

Відділ освіти, молоді і спорту Печеніжинської селищної ради, Івано-Франківська обл. 

Начальник відділу

Спеціалісти – 3

17657

1806

1794

9

6

1

2015

Відділ освіти Городоцької міської ради, Хмельницька обл.

Начальник відділу

3 головних спеціалісти

Сектор юридично-кадрової роботи – 2 працівники

Централізована бухгалтерія – 13

Група матеріально-технічного забезпеченя – 4

35321

3437

2349

17

21

2

2018

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Полонської міської ради, Хмельницька обл.

Начальник відділу

Спеціалісти 2

Централізована бухгалтерія

Група з господарського обслуговування

33616

4070

3559

16

20

4

2015

Відділ освіти Балтської міської ради, Одеська обл.

Начальник відділу

Спеціалісти 2

Бухгалтер

34117

3646

1033

17

22

1

2015

Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради,

Дніпропетровська обл.

Начальник відділу

Заступник начальника

Інспектор відділу з фінансових питань

Головний спеціаліст

Спеціаліст з напряму молодіжна політика, фізкультура і спорт

2 бухгалтери

24000

2896

1079

6

7

2

2016

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новоолександрівської сільської ради

Дніпропетровська обл.

Начальник відділу

1 інспектор

3 спеціалісти

11515

904

169

4

2

0

2017

Варто зауважити, якщо до ОУО охоплює інші напрями (культура, молодь, спорт), то в цих сферах також необхідно проаналізувати функції відповідних структур, мережу закладів, кадровий потенціал, тощо.

До 1 вересня 2020 р. в структурі ОУО Полонської міської ради Хмельницької області, Балтської міської ради Одеської області, Городоцької міської ради Хмельницької області був методичний кабінет. Відповідно до вимог законодавства, сьогодні в громадах методичні кабінети ліквідовано та створено Центри професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП). Детальніше із практиками громад можна ознайомитися у розділі «Професійний розвиток педагогічних працівників» (дод. 11-13)

За результатами аналізу, а також з урахуванням бачення, досвіду, в певній частині базуючись на ірраціональній складовій (інтуіції), що притаманна процесу управління, прогнозується структура органу та його штатна чисельність.

На етапі планування також вирішується питання щодо:

  • Надання ОУО статусу юридичної особи
  • Визнання ОУО як розпорядника коштів другого рівня

Для цього необхідно провести аналіз вимог Бюджетного кодексу, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» щодо необхідності створення ОУО освітою як юридичної особи та визнання її розпорядником бюджетних коштів. коштів, проаналізувати переваги та виклики кожного із можливих варіантів.

Таблиця 1 – Переваги та виклики надання ОУО статусу юридичної особи та визнання її розпорядником бюджетних коштів

 

Надання органу управління освітою статусу юридичної особи та визнання її розпорядником бюджетних коштів (другого рівня)

Переваги

Виклики

Можливість моніторингу ефективності використання коштів закладами освіти

Підвищення відповідальності. Наприклад, якщо закладам освіти не надано фінансову автономію, то відповідальність за проведення тендерних процедур, закупівель лягає на ОУО

Можливість надати необхідної допомоги закладам освіти для своєчасного освоєння коштів

Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти

Зростання обсягу робіт

Оперативність прийняття рішень

Остаточне рішення буде залежати від вимог Бюджетного кодексу. Так, згідно п.3 частини 2 ст. 22 головним розпорядником бюджетних коштів можуть бути за бюджетними призначеннями, визначеними іншими рішеннями про місцеві бюджети, – місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад (секретаріат Київської міської ради), структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників.

П 47 ст. 2 розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я та здійснення витрат бюджету.

Як бачимо, з огляду на отримання освітньої субвенції, норми бюджетного законодавства надають можливість органам місцевого самоврядування  прийняти будь-яке з рішень щодо створення ОУО як юридичної особи та надання їй статусу головного розпорядника коштів. Отже, головним розпорядником бюджетних коштів, в частині використання освітньої субвенції може бути як ОУО, так і виконавчий комітет (зазвичай, записується як «Сільська, селищна, міська рада»), який є юридичною особою.

Наступним кроком є розробка положення. Варто звернути увагу на те, що у п.1 ст.25 ЗУ «Про освіту» визначено права та обов’язки засновника закладу освіти, п.2 ст.25 надає право засновнику делегувати свої повноваження. Обсяг повноважень делегованих ОУО визначає засновник. Цей факт повинен бути зафіксований у відповідному (их) рішенні (ях) сесії

Другий етап в процесі створення органу управління освітою – Легалізація. Він передбачає:

  1. Розробка Положення про відділ освіти
  2. Оформлення пропозиції щодо штатної чисельності ОУО
  3. Підготовка проектів рішень
  4. Винесення питання на розгляд виконавчого комітету, лобіювання пропозиції
  5. Винесення питання на розгляд депутатів сільської (селищної, міської) ради.
  6. Прийняття рішення та оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника та працівників ОУО
  7. Проведення конкурсного відбору
  8. Призначення керівника ОУО
  9. Реєстрація ОУО
  10. Укомплектування штату ОУО (оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.

Серед кращих практик громад щодо створення органу управління освітою ми представляємо практики:

Балтської міської громади, Одеська область

Слобожанської селищної громади, Дніпропетровська область

Полонської міської громади, Хмельницька область

Городоцької міської громади, Хмельницька область

Приморської міської громади, Запорізька область

Новоолександрівської сільської громади, Дніпропетровська область

Варто зазначити, що важливим на даному етапі є проведення якісної роз’яснювальної роботи для депутатів щодо структури та чисельності ОУО. Непоодинокі випадки коли депутати прагнуть мінімізувати витрати на утримання відповідних структурних підрозділів, що призводить до надмірного навантаження на працівників ОУО та зниження якості їх роботи, професійного вигорання в стратегічній перспективі.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється згідно ст. 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування» та передбачає проведення конкурсного відбору. Згідно п. 6 ст 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування» проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу (глава 2 ЗУ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців).

На підставі прийнятого рішення уповноважена особа (як правило керівник) проводить реєстрацію ОУО в реєстратора, податкових органах, пенсійному фонді, казначействі. Згідно чинного законодавства:

Третій етап – організація роботи ОУО.

На цьому етапі керівник, на підставі рішення сесії, видає Наказ Про організацію роботи, розробляє та затверджує посадові інструкції. При наявності структурних підрозділів в ОУО, обов’язок розробити посадові інструкції для працівників відповідних структурних підрозділів може бути делеговане їх керівникам. Також на цьому етапі ОУО приймаються в оперативне управління заклади освіти. Порядок та особливості прийняття закладів освіти в оперативне управління залежить від того чи це новостворена громада, чи відбулося її укрупнення, чи рішення про передачу закладів освіти відбулося завчасно чи ні. Окремі особливості процесу передачі закладів освіти в оперативне управління ОУО розглянуто в практиці Городоцької міської громади (дод.11).

В цьому процесі, керівником ОУО проводиться підготовка відповідних проектів рішень та ініціюється розгляд питань щодо зміни назв закладів освтіи та приведення статутних документів відповідно до вимог законодавства.

Виклики (станом на лютий 21 р), на які необхідно звернути увагу і які виникають при зміні назв та статутів закладів освіти наведено в додатку 14. Також, варто зауважити, що зміна назви  закладу освіти відбувається після зміни засновника. Нова назва та статут закладу освіти затверджуються рішенням сесії. Воно є підставою для звернення до реєстратора та внесення змін.

Таким чином реєстрація ОУО, прийняття закладів освіти в оперативне управління створюють основу для реалізації ОУО своїх функцій як на операційному, так і на стратегічному рівнях. В цьому процесі вирішуються питання щодо сервісного обслуговування мережі закладів освіти, сприяння у професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення рівного доступу до послуг позашкільної освіти, організація роботи щодо створення піклувальної (их) ради (рад) та сприяння її (їх) роботі, формування спроможної мережі закладів освіти, стратегічного планування. Все це визначає ефективність системи менеджменту освіти громади. Так, вибір варіанту забезпечення сервісного обслуговування мережі закладів освіти передбачає створення відповідних комунальних установ або створення господарської групи в структурі ОУО. Рішення залежить від багатьох факторів, що підтверджує досвід Глобинської громади, Полтавська область.

Аналіз стану закладів шкільної мережі громади засвідчив необхідність проведення, як поточних так і капітальних ремонтів. Невчасне усунення аварійних ситуацій, поломок становить ризик для здоров’я дітей, або навіть може загрожувати їх життю. Начальник відділу освіти, і директори шкіл повинні мати достатньо часу і зосереджувати увагу на виконанні своїх прямих функцій. Саме тому, в Глобинській територіальній громаді створено господарську групу. Детальніше із практиками громади можна ознайомитися у базі даних кращих практик клікнувши тут

Підхід до сервісного обслуговування закладів освіти може змінюватися.

Надання фінансової автономії всім закладам освіти Балтської територіальної громади стало передумовою зміни структури відділу освіти. як наслідок, в структурі відділу були ліквідовані централізована бухгалтерія та господарська група, натомість створено «Центр з обслуговування освітніх установ та закладів освіти». Особливості реалізації практики доступні в базі даних кращих практик з 17.02.21)

Іншим невід’ємним елементом процесу формування ефективної системи менеджменту освіти є забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти. З цією метою в громадах створюють центри позашкільної освіти (ЦПО). Підходи громад до забезпечення якісних позашкільних освітніх послуг представлено в практиках Гуменецької громади, Хмельницька область, Вербківської громади, Дніпропетровська область, Печеніжинської громади, Івано-Франківська область (дод.4-6) Складовими елементами алгоритму реалізації практик є:

  • Планування. Це передбачає проведення аналізу: аналіз діючої системи надання позашкільних освітніх послуг, аналіз охопленості дітей позашкільними освітніми послугами, аналіз потреб споживачів освітніх послуг, аналіз кадрового потенціалу, аналіз географії громади, матеріально-технічного забезпечення, оцінка потреб споживачів послуг.
  • Вибір моделі надання позашкільних освітніх послуг: модель 1 – створення центрів позашкільної освіти (окремі обєкти н-д ЦДЮТ), модель 2 – створення ЦПО на базі шкіл, комбінована модель (поєднання моделі 1 та 2).
  • Реалізація обраної моделі. Із практиками громад можна ознайомитися у базі даних кращих практик (дод**)
  • Моніторинг та удосконалення. Реалізація даного етапу (елементу) дозволить своєчасно реагувати на зміну потреб, запитів споживачів послуг.

З У «Про освіту» закріплено значні повноваження за піклувальними радами, що робить їх дієвим інструментом в процесі формування ефективної системи управління освітою в громаді. Правильно сформована діяльність піклувальної (их) ради (д) сприятиме підвищенню якості освіти, сприятиме розвитку закладів освіти. Особливості створення та діяльності піклувальних рад розглянуто в методичних рекомендаціях «Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи» (дод15)

Тільки після того, як операційне управління мережею загальноосвітніх навчальних закладів набуло стабільного характеру, можна починати підготовку таких стратегічних завдань, як розробка і реалізація плану оптимізації мережі навчальних закладів, розробка стратегії розвитку освіти. Ці питання представлені у відповідних розділах цього ресурсу і базуються на розробках експертів посібник «Нова школа в нових громадах» та практичний порадник «Стратегія розвитку освіти в громаді», а також кращих практиках управління освітою в громадах.

Формування органу управління освітою – це процес, тому не менш важливим є четвертий етап – Моніторинг результатів та удосконалення.

На цьому етапі проводиться аналіз результатів роботи відділу, визначення досягнень, викликів, напрямів подальшого розвитку, потреби у вдосконаленні організаційної структури ОУО.

Найбільших з мін від моменту створення зазнала структура відділу освіти Балтської громади. Рішення надати фінансову автономію всім закладам освіти сприяли створенню комунального підприємства, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку, а також виведення зі складу відділу освіти групи з господарського обслуговування. Детальніше про практику  громади в дод 12 або клікнувши на посилання*.

Також, згідно вимог ЗУ «Про освіту», в структурі відділу було ліквідовано методичний кабінет